Amerykańskie standardy w zakresie prawa podatkowego są powszechnie znane. Obowiązujące do 2015 roku wyłącznie w USA obowiązki podatkowe oraz ustawodawstwo FATCA, od bieżącego respektowane są także w Polsce.
Zgodnie z podjętymi działaniami administracje podatkowe naszego kraju oraz Stanów Zjednoczonych będą przekazywały sobie dane dotyczące rachunków i dochodów rezydentów podatkowych.
Celem przyjęcia FATCA w Polsce było zobligowanie przez USA zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową.

Nasza kancelaria udziela informacji dotyczących szczegółów ustawy. Oferta pomocy prawnej skierowana jest przede wszystkim do banków, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń, których FATCA w Polsce dotyka. Udzielamy wsparcia w zakresie wypełniania międzynarodowych obowiązków.

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Część 1

W dniu 30 września 2015 roku przekazano do konsultacji społecznych pierwszy ministerialny projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.

Projekt ustawy ma na celu implementacje przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 roku, zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa”). Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów w życie do dni a 1 stycznia 2016 roku.[...]

 Do góry