Czy banki lokalne podlegają przepisom Umowy międzyrządowej IGA?

Umowa międzyrządowa IGA dokonuje rozróżnienia grup instytucji finansowych pomiędzy te, na który został nałożony obowiązek raportowania oraz na nieraportujące instytucje finansowe. Z uwagi na ograniczony zakres prowadzonej działalności niektóre grupy podmiotów, spełniających przesłanki definicji instytucji finansowej, są zakwalifikowane jako współpracujące zagraniczne instytucje finansowe (deemed-compliant).

Status współpracujących instytucji finansowych mają przede wszystkim instytucje finansowe powiązane z lokalną bazą klientów, banki lokalne, instytucje finansowe prowadzące rachunki o niskiej wartości oraz kwalifikowani wystawcy kart kredytowych.

Status banku lokalnego

W myśl przepisów Umowy międzyrządowej IGA bank lokalny to licencjonowana instytucja finansowa, regulowana na gruncie przepisów prawa wewnętrznego, działająca wyłącznie jako bank lub związek kredytowy lub działają na podobnych zasadach spółdzielnia kredytowa. Przy czym działalność spółdzielni kredytowej nie może być nastawiona na zysk.

Działalność banku lokalnego powinna polegać przede wszystkim na przyjmowaniu depozytów oraz udzielaniu pożyczek bankom, niepowiązanym klientom detalicznym oraz członkom banku w odniesieniu do związków kredytowych oraz spółdzielni kredytowych.

Przy czym najistotniejszą kwestią jest fakt, że bank lokalny nie może posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Polski. W konsekwencji instytucja finansowa, aby uzyskać status banku lokalnego, nie może otwierać zagranicznych oddziałów lub przedstawicielstw. Co więcej, banki lokalne nie mogą pozyskiwać klientów poza granicami Polski

Przy czym wskazać należy, że banki lokalne posiadają status nieraportujących polskich instytucji finansowych oraz status współpracujących zagranicznych instytucji finansowych.

Obowiązek rejestracji w IRS

Umowa międzyrządowa IGA nakłada na raportujące polskie instytucje finansowe obowiązek rejestracji na portalu IRS, w celu uzyskania Globalnego Numeru Identyfikacji Pośrednika (GIIN).

Dokonanie rejestracji na portalu IRS przez instytucję finansową nie powoduje jednakże zmiany statusu, jaki został nadany instytucji finansowej na gruncie Umowy międzyrządowej IGA. W konsekwencji wyjaśnić należy, że dokonanie przez instytucję finansową rejestracji na portalu IRS nie wpłynie nie na zakres obowiązku nałożonych na gruncie Umowy międzyrządowej IGA. Głównym celem funkcjonowania portalu IRS jest bowiem przede wszystkim ewidencjonowanie zagranicznych instytucji finansowych.

W konsekwencji nieraportujące instytucje finansowe nie muszę dokonywać derejestracji z portalu IRS, gdyż nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami w zakresie obowiązku sprawozdawczości.

Katarzyna Lamczyk

Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, papierami wartościowymi oraz korporacyjną obsługą spółek.

Czytaj dalej...

 Do góry