Rząd przyjął Ustawę wykonawczą do FATCA

We wtorek, to jest 25 sierpnia br. Rząd przyjął tekst Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Oznacza to, że niebawem projekt powinien zostać przekazany do Sejmu.

Przypominamy, że projekt tworzy podstawy prawne, które pozwolą zrealizować postanowienia wynikające z umowy zawartej ze Stanami Zjednoczonymi, w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Wskazujemy również, że brak umowy FATCA, a także brak przepisów wykonawczych umożliwiających jej wdrożenie, spowodowałoby duży problem dla instytucji finansowych w wypełnianiu obowiązków przewidzianych przez przepisy wprowadzone przez rząd amerykański. Niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów amerykańskich uniemożliwiłoby de facto polskim instytucjom finansowym możliwość inwestowania na rynku amerykańskim. Urząd amerykański zastosowałby wobec takich podmiotów sankcję w postaci 30% podatku u źródła. Aktualnie, dzięki zawartej umowie i proponowanym przepisom wykonawczym, każda instytucja finansowa jest uznawana za działającą zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych. Warto mieć jednak na uwadze, że po przeprowadzonej kontroli urząd amerykański może uznać polską instytucję finansową za wyłączoną spod regulacji i nałożyć na nią wspomniany już podatek. Z tego powodu, konieczne było przygotowanie przepisów wykonawczych, których celem jest również zminimalizowanie tego ryzyka.

 Do góry