Pierwsza data raportowania - 31 sierpnia 2015 roku - przesunięta na 30 listopada 2015 roku

Jak sygnalizowaliśmy już wcześniej, na skutek licznych uwag, skierowanych w ramach konsultacji, Ministerstwo zdecydowało się, że zmiana ustawy Ordynacja podatkowa nie będzie wystarczająca dla implementacji przepisów wykonawczych związanych z FATCA. W efekcie, zdecydowano się, że konieczna jest nowa, odrębna ustawa, która będzie regulować wszystkie zagadnienia. Z tych względów, odnosząc się do planowanych zmian, nie posługujemy się już Ordynacją Podatkową, lecz Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej jako „Przepisy Wykonawcze FATCA”).

Terminy

Z uwagi na upływający czas, Przepisy Wykonawcze FATCA budziły coraz większe wątpliwości. Wskazać bowiem należy, że projekt przedmiotowej ustawy nie został jeszcze przekazany do Sejmu. Ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że 11 sierpnia 2015 roku projekt zakończył etap konsultacji publicznych.

31 sierpnia 2015 roku jako data graniczna?

Zgodnie z pierwotnie brzmiącym art. 21 Przepisów Wykonawczych FATCA informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, a więc informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych albo informacji o niewystąpieniu w odniesieniu do wszystkich prowadzonych rachunków finansowych okoliczności skutkującym powstaniem tego obowiązku, dotyczących roku 2014 należało przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Projekt przewidywał 14-dniowy okres vacatio legis. Oznaczało to, że do dnia 17 sierpnia 2015 roku Przepisy Wykonawcze powinny zostać już ogłoszone, nie wspominając o wcześniejszych posiedzeniach Sejmu oraz Senatu. Słusznie wydawało się zatem, że data 31 sierpnia 2015 roku zostanie przesunięta. W historii legislatury, przykładowo w sprawie przepisów dotyczących zagranicznych osób kontrolowanych, zdarzało się jednak, że ustawodawca potrafił już nas zaskakiwać, zmieniając skracając vacatio legis.

Przesunięcie daty na 30 listopada 2015 roku

Rząd uwzględnił jednak uwagi zgłoszone do projektu między innymi przez Związek Banków Polskich, że data 31 sierpnia 2015 roku jako data pierwszego raportowania jest niemożliwa do zrealizowania. Z raportu z konsultacji publicznych opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 11 sierpnia 2015 roku, dowiadujemy się, że uwzględniając wątpliwości na tle przepisu przejściowego określającego termin pierwszego raportowania projektodawca zdecydował o przeformułowaniu jego treści oraz przesunięciu daty pierwszego raportowania. Zgodnie z art. 23 ustawy pierwszego przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych polskie raportujące instytucje finansowe obowiązane będą dokonać w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku. Z uwagi jednak na to, że projekt jest jeszcze na etapie rządowym, data ta wciąż jeszcze może zostać zmieniona.

Skutki

Raportujące instytucje finansowe, o których szczegółowo pisaliśmy na naszej stronie, powinny być już jednak przygotowane na to, że do dnia 30 listopada 2015 roku będą miały obowiązek raportowania do Ministra Finansów informacji na temat amerykańskich rachunków za rok 2014. Z tego względu rozsądne jest już w tym momencie szczegółowe przeanalizowanie tych kwestii oraz stworzenie procedur wewnętrznych, które umożliwią raportującym instytucjom finansowym, identyfikację takich rachunków.

 Do góry