FATCA

FATCA to skrót nazwy amerykańskiej ustawy Foreign Account Tax Compliance Act. Ustawa została przyjęta 28 marca 2010 roku i następnie doprecyzowana rozporządzeniem Departamentu Skarbu w dniu 17 stycznia 2014 roku.

Nie pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, iż wewnętrzny akt prawny Stanów Zjednoczonych wywiera bezpośredni skutek na funkcjonowanie systemów finansowo-prawnych większości pozostałych państw świata. Znaczenie amerykańskiej gospodarki nie tylko wynika z jej siły, ale także stąd, iż Stany Zjednoczone dążą do narzucenia innym krajom najwyższych standardów transparentności. Amerykanie czynią tak w przeświadczeniu, iż kontrola światowych przepływów finansowych jest najważniejszym narzędziem służącym bezpieczeństwu nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale w ogólności całego cywilizowanego świata, wobec skrajnie negatywnych zjawisk jak terroryzm, finansowanie dyktatur czy też zorganizowana przestępczość.

W następstwie przyjęcia amerykańskiej ustawy FATCA rządy Stanów Zjednoczonych i Polski podpisały, podobnie jak wiele innych rządów na świecie, umowę w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Na początku maja Prezydent Rzeczpospolitej podpisał ustawę o ratyfikacji ww. umowy.

Zasadniczym celem tych działań jest ułatwienie egzekucji podatków przez amerykańskie władze podatkowe. Umowy międzyrządowe nakładają na poszczególne kraje obowiązek zorganizowania swojego systemu finansowego w taki sposób, aby władze amerykańskie mogły uzyskiwać informacje na temat finansowej działalności amerykańskich obywateli i rezydentów podatkowych prowadzonej w innych krajach.

Sankcją za odmowę dobrowolnego podjęcia współpracy przez poszczególne instytucje finansowe będzie 30 procentowy podatek od dochodów uzyskiwanych przez te instytucje na terenie Stanów Zjednoczonych.

Niezależnie od markopolitycznych przesłanek i skutków FATCA rozwiązanie to mieć będzie bezpośredni wpływ także na polski system finansowy, skutkując m.in. nowelizacją Ordynacji podatkowej.

Zmiany więc będą rozległe i sądzić należy, iż nie będą one dotyczyły jedynie działalności finansowej obywateli i rezydentów amerykańskich.

Kancelaria – w wyniku pewnego zbiegu okoliczności – zainteresowała się FATCA i umową polsko-amerykańską. Prawnicy Kancelarii uzyskali w tej dziedzinie kompetencję, będącą przede wszystkim następstwem indywidualnej dociekliwości. Okazało się jednak, że ten administracyjny akt prawny odsłonił wiele interesujących możliwości poznawczych i pozwolił na zdobycie nowej wiedzy.

Staraliśmy się nie tylko regulacje te dobrze zrozumieć, ale też – zrozumieć je na tyle dobrze, by potrafić je wytłumaczyć.

Niniejszy subportal stanowi efekt podjętych prac doradczych i badawczych. Przedstawiamy go z przekonaniem, że będzie potrzebny i przydatny.

 

 Do góry