Ustawa wykonawcza FATCA

Terminy przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

Zanim został skierowany do Sejmu,ministerialny projekt Ustawy wykonawczej FATCA dwukrotnie zmieniany był w zakresie początkowej daty granicznej przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Pierwotnie projekt zakładał, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych albo informacje o niewystąpieniu w odniesieniu do wszystkich prowadzonych rachunków finansowych okoliczności skutkujących powstaniem tego obowiązku, dotyczących roku 2014 należało przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.[...]

Sejm przegłosował Ustawę wykonawczą FATCA

W dniu 25 września 2015 roku Sejm opowiedział się za przyjęciem projektu Ustawy wykonawczej do Umowy międzyrządowej IGA.

Za ustawą w jej obecnym brzmieniu głosowało 369 posłów, 44 posłów było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

Dalszy ciąg procesu legislacyjnego

Senat rozpatrzy uchwalony przez Sejm projekt Ustawy wykonawczej na 82 posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w dniach od 30 września do 2 października bieżącego roku.

Ustawa wpisana została pod 20 pozycją porządku obrad Senatu.[...]

Ustawa wykonawcza FATCA - aktualizacja

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Rząd przyjął projekt Ustawy wykonawczej do Umowy międzyrządowej IGA.

Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych, umożliwiających polskim instytucjom finansowym wykonywanie obowiązków nałożonych na nie przez regulację FATCA.

Zmiany w projekcie Ustawy wykonawczej

Najważniejsza zmiana projektu Ustawy wykonawczej dotyczyła zrezygnowania przez projektodawców z przepisu przejściowego, determinującego datę pierwszego raportowania polskich instytucji finansowych o amerykańskich rachunkach raportowanych.[...]

 Do góry