Rachunek finansowy

Rachunki otwarte po 1 lipca 2014 roku na gruncie FATCA

Projekt Ustawy zmieniającej Ordynację Podatkową w zakresie regulacji FATCA odnosi się nie tylko do sytuacji na przyszłość, lecz również do stanów faktycznych, jakie zaistnieją przed wejściem w życie planowanych zmian.

Procedura postępowania przed nowelizacją Ordynacji podatkowej

Wskazać bowiem należy, że art. 7 ust. 1 Ustawy zmieniającej Ordynację podatkową przewiduje, że dla celów identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych, otwartych między 1 lipca 2014 roku a dniem wejścia w życie ustawy, raportujące polskie instytucje finansowe mają obowiązek stosować[...]

 Do góry