Odpowiedzialność karno- skarbowa

Odpowiedzialność karno-skarbowa na gruncie FATCA

Przepisy Wykonawcze FATCA, w celu zapewnienia pełnej implementacji Umowy między Rządem Polskim a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, ingerują w obszar wielu dziedzin prawa, w tym także w przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej. Art. 15 Przepisów Wykonawczych FATCA wprowadza bowiem do Kodeksu karnego skarbowego (dalej jako „k.k.s.”) nowe typy przestępstw skarbowych. Przypomnieć należy, że Przepisy Wykonawcze w optymistycznym założeniu mają wejść w życie już niebawem, tj. do dnia 31 sierpnia 2015 roku.[...]

 Do góry