Dyrektywa 2014/107/UE

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Część 2

W rządowym projekcie ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji podatkowych określono obowiązki informacyjne, które ciążyć będą na raportujących instytucjach finansowych. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych przez instytucje finansowe oraz organ właściwy ma zapewnić efektywną i automatyczną wymianę informacji o rachunkach raportowanych.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe zagadnienia obejmujące zakres obowiązków organu właściwego do spraw automatycznej wymiany, jak również obowiązki sprawozdawcze nałożone treścią projektu ustawy na instytucje[...]

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Część 1

W dniu 30 września 2015 roku przekazano do konsultacji społecznych pierwszy ministerialny projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.

Projekt ustawy ma na celu implementacje przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 roku, zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa”). Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów w życie do dni a 1 stycznia 2016 roku.[...]

Obowiązkowa wymiana informacji na gruncie dyrektywy Rady nr 2014/107/UE

9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dalej jako „Dyrektywa 2014/107/UE”).Na Państwa członkowskie nałożony został obowiązek implementacji postanowień wspomnianej Dyrektywy 2014/107/UE do dnia 1 stycznia 2016 roku. W tym celu planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o obowiązkowej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania.[...]

 Do góry