CAA

Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju- część 2

Standard OECD nakłada na państwa obowiązek corocznego uzyskiwania informacji od krajowych instytucji finansowych oraz automatycznej wymiany tak pozyskanych danych z innymi państwami partnerskimi.

Informacje uzyskane od krajowych instytucji finansowych powinny zostać przekazane przez organy podatkowe w terminie 9 miesięcy następujących po końcu roku kalendarzowego, którego dana informacja dotyczy.

Informacje podlegające wymianie

Informacje podlegające raportowaniu obejmują imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, datę urodzenia, numer rachunku, saldo rachunku, sumę[...]

Standard wymiany informacji podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - część 1

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej „OECD”) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (dalej „Standard OECD”). W dniu 29 października 2014 roku 51 państw, z czego 38 było reprezentowanych przez ministrów, zobowiązało się do wdrożenia w krajowym porządku prawnym Standardu OECD. Do powyższego zobowiązała się również Polska.

Standard OECD jest wzorowany na modelowej umowie międzyrządowej IGA w sprawie implementacji regulacji FATCA. Jednakże zakres wymaganych przez Standard OECD danych[...]

 Do góry