Oferta

Audyt FATCA skierowany jest do instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, które mogą zostać objęte zakresem podmiotowym amerykańskiej ustawy z dnia 28 marca 2010 roku o ujawnieniu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA).

W ramach audytu FATCA Kancelaria oferuję cztery fazy badania, tj.:

  1. opracowanie raportu dotyczącego zgodności produktów finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych przez klienta oraz jego regulacji wewnętrznych z regulacjami FATCA;
  2. bieżąca aktualizacja raportu po wdrożeniu przepisów implementujących FATCA w ich ostatecznym kształcie, w tym również monitoring przebiegu prac Ministerstwa Finansów dążących do dostosowania ustawodawstwa polskiego do obowiązków wynikających z regulacji FATCA;
  3. przeszkolenie pracowników w zakresie procedury wdrożenia oraz zasad dostosowania praktyki do obowiązków wynikających z umowy FATCA;
  4. reasumpcja próbkowa („random”) w trzech kolejnych okresach półrocznych łącznie przez okres 18 miesięcy.

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od liczby dokumentów poddanych badania – w uzgodnieniu z Klientem.

 

 

 Do góry